O Studiach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wśród zasobów organizacji ludzie stanowią wyjątkowy i podstawowy kapitał, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie sukcesu. Wykorzystanie potencjału pracowników dla ich rozwoju zawodowego i poczucia satysfakcji oraz realizowania celów organizacji wymaga wysokich kompetencji ze strony specjalistów, popularnie określanych „haerowcami”. Jest to tym bardziej trudne, że wszystko, co związane jest z działalnością organizacji, dzieje się coraz szybciej, z powodów wymagań rynku, konkurencji, coraz bardziej zaawansowanych technologii. Do specjalistów – kadrowców – należy pozyskanie odpowiednich współpracowników, zbudowanie i utrzymanie sprawnie funkcjonujących zespołów, utrzymanie dobrych relacji z zatrudnionymi, negocjowanie warunków z partnerami społecznymi, ale także partnerstwo biznesowe wobec właścicieli i zarządzających organizacjami. Ta rzeczywistość zmusza do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, zaakceptowania konieczności nieustannego uczenia się.

Dzięki programowi studiów

Założeniem programu studiów jest dostarczenie aktualnej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności, dających możliwość wykorzystania i samodzielnego rozwijania kompetencji specjalistów ds. personalnych. Źródłami, z których czerpać będą uczestnicy studiów, są zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jak i praktycy – specjaliści i doradcy HR rekomendowani przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, które objęło patronat nad naszymi studiami.

Zajęcia zostały zaplanowane w taki sposób, aby słuchacze zapoznali się i mogli korzystać z  narzędzi  stosowanych w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi a także zdobyli kompetencje do konstruowania oryginalnych instrumentów polityki kadrowej, dostosowanych do potrzeb organizacji

agsdi-learn

Wiedza

 • Posiada kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi (Potencjałem Społecznym) organizacji,
 • Orientuje się w globalnym kontekście zarządzania,
 • Zna podstawy teoretyczne (elementy psychologii, socjologii, prawa, finansów i zarządzania) niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozumie ich zastosowanie w polskiej i globalnej praktyce organizacyjnej
 • Stosuje techniki zarządzania ludźmi i efektywnie współpracuje w tej dziedzinie z innymi specjalistami, np. z finansistami, prawnikami, informatykami
 • Posiada kompetencje niezbędne do współpracy z zarządem, kadrą kierowniczą i pracownikami organizacji w turbulentnym środowisku społeczno-gospodarczym.
agsdi-id-card

Umiejętności

 • Potrafi pełnić rolę przywódcy (leadership) w organizacji
 • Umie przeprowadzić kompleksową analizę problemów kierowania ludźmi w zmieniającej się organizacji, w wymiarze społecznym, psychologicznym, prawnym, finansowym i organizatorskim
 • Potrafi zidentyfikować szanse i zagrożenia w obszarze zarządzania potencjałem społecznym organizacji i stworzyć kompleksowe programy jego rozwoju
 • Umie skutecznie komunikować się,
 • Potrafi rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie,
 • Wie, jak pracować w zespole.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Wykazuje wysoki poziom kompetencji społecznych niezbędnych w pracy współczesnego menedżera i specjalisty
 • Dysponuje bogatym zestawem metod i narzędzi z repertuaru ZZL.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • odpowiada w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • odpowieda za realizacje polityki personalnej (HR),
 • pracuje jako specjalista ds. personalnych (kadrowych),
 • pracuje jako kierownik przedsięwzięć (projektów),
 • jest HR Business Partnerem,
 • pragnie rozwijać swą karierę w obszarze zarządzania kadram

i chce:

 • pogłębić swoje kompetencje jako doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej,
 • posiadać dyplom wyższej uczelni,
 • dowiedzieć się, jak pozyskiwać dobrych i lojalnych pracowników,
 • pozyskać wiedzę wiedzę pozwalającą na zrozumienie złożonych procesów rekrutacji, selekcji, rozwoju i motywowania pracowników,

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Zasobami Ludzkimi

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o Studiach

Menu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi