Program studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Zarządzania Projektami Informatycznymi?

Program studiów zawiera 150 godzin w dwóch blokach tematycznych menedżerskim oraz informatyczny.

Formą weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności jest pisemny test lub pisemna praca grupowa. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej.

Szczegóły programu studiów Zarządzanie Projektami Informatycznymi?

Z

Audyt i weryfikacja systemów informatycznych

Z

Bariery wdrożeniowe systemów informatycznych

Z

Bezpieczeństwo systemu w projekcie IT

Z

Coaching w zarządzaniu projektami

Z

Komunikacja w projekcie IT

Z

Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Z

Modelowanie procesów w projekcie

Z

Negocjacje w projektach informatycznych

Z

Ocena i selekcja systemów informatycznych w projekcie IT

Z

Podstawy metodyczne pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych

Z

Prawo własności intelektualnej w projektach informatycznych

Z

Projektowanie i ocena ergonomii systemów informatycznych

Z

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych

Z

Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT

Z

Zarządzanie jakością w procesie wytwórczym oprogramowania w projektach IT

Z

Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem projektu

Z

Zarządzanie zespołem projektowym

Z

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Z

Seminarium dyplomowe.

Zarządzanie Projektami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Projektami Informatycznymi

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Zarządzanie Projektami Informatycznymi