O Studiach Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Połączenie miękkich, interpersonalnych zdolności z twardymi aspektami związanymi ze specyfiką projektów IT tworzy unikalne połączenie na konkurencyjnym rynku pracy. Różnorodność realizowanych projektów zapewnia ciekawą i ambitną pracę, nawet o zasięgu globalnym. Elementem, który również jest nie bez znaczenia, są oferowane zarobki, które zgodnie z różnymi statystykami, są najatrakcyjniejsze właśnie w branży zarządzania projektami IT.

Dlatego jeżeli

 • interesujesz się zarządzaniem projektami i technologiami informatycznymi,
 • posiadasz już dyplom szkoły wyższej, dowolnego kierunku,
 • chcesz rozwijać swoją wiedzę oraz zdolności w dziedzinie zarządzania,
 • pragniesz zapoznać się z nowymi trendami na rynku IT,
 • to zparaszamy!

Dzięki programowi studiów 

Studia na kierunku Zarządzanie Projektami Informatycznymi oferuje najbardziej aktualną wiedzę na temat nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie oraz metodyk ich implementacji. Wykładowcy są pasjonatami w swoich dziedzinach oraz autorami licznych publikacji zagranicznych oraz krajowych, dzięki czemu uczestnicy studiów mają możliwość na bieżąco uczestniczyć w procesie tworzenia nowych idei oraz koncepcji, jak również poznawać liczne nowości i ciekawostki z obszaru szeroko pojętego IT.

agsdi-learn

Wiedza

 • Zna terminologię używaną w obszarze zarządzania projektami informatycznymi
 • Ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania projektami w naukach o zarządzaniu
 • Ma podstawową wiedzę o rodzajach strategii wdrożeniowych w dziedzinie projektów informatycznych
 • Zna podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych
 • Ma elementarną wiedzę o charakterystyce systemów informatycznych oraz sposobach ich selekcji w projekcie informatycznym
 • Zna bariery wdrożeniowe systemów informatycznych oraz sposoby ich przezwyciężania
 • Ma elementarną wiedzę o kryteriach doboru metodyki do projektu.
agsdi-laptop

Umiejętności

 • Potrafi zastosować podstawowe narzędzia do zarządzania inicjatywami oraz wymaganiami w projekcie
 • Potrafi posługiwać się zasadami zarządzania jakością w procesie wytwarzania oprogramowania w oparciu o plany testowania oprogramowania
 • Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów i sugestii w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych metodyk projektowych
 • Potrafi samodzielnie analizować bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz potrafi wskazać sposoby minimalizacji ryzyka w projekcie
 • Potrafi posługiwać się zasadami zarządzania zespołem projektowym przy wdrażaniu oprogramowania
 • Potrafi dokonać oceny skuteczności wdrożenia systemu informatycznego
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie jej znaczenie dla kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Potrafi w praktyce posługiwać się wspólnym językiem z analitykami, projektantami i wdrożeniowcami w trakcie procesów analizy i wdrożenia systemu,
 • Umie wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi,
 • Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego kształcenia
 • Docenia znaczenie nauk o zarządzaniu i odnosi zdobytą wiedzę do wydarzeń społeczno-gospodarczych i zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań projakościowych w życiu zawodowym dla kształtowania innowacyjnej oraz konkurencyjnej gospodarki.

Zarządzanie Projektami Informatycznymi to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która zajmuje stanowisko

 • menedżera projektów, chcąca uzyskać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów informatycznych,
 • menedżera średniego i wyższego szczebla, chcąca podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych,
 • specjalisty zaangażowanego we wdrażanie systemów informatycznych.

i:

 • interesuje się zarządzaniem projektami i technologiami informatycznymi,
 • posiada dyplom wyższej uczelni,
 • chce rozwijać swoją wiedzę oraz zdolności w dziedzinie zarządzania,
 • pragnie zapoznać się z nowymi trendami na rynku IT

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie Projektami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Projektami Informatycznymi

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o Studiach

Menu Zarządzanie Projektami Informatycznymi