O Studiach Zarządzanie Projektem

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem

Dobre zarządzanie to oszczędność czasu i pieniędzy.
W miejsce rozczarowania, chaosu oraz kosztów, które generuje projekt nierealizowany o czasie, lepiej wprowadzić spokój i bezpieczeństwo. Dobre zarządzanie projektem nie dopuści do sytuacji, kiedy projekt nie zostanie zrealizowany w odpowiednim terminie, a dobre relacje z kontrahentem zamienią się w pasmo narzekań i rozczarowania.

Dlaczego Studia Zarządzanie Projektem?

 • interesujesz się zarządzaniem projektem
 • posiadasz dyplom wyższej uczelni,
 • chcesz skutecznie i terminowo zarządzać dużymi i małymi projektami w firmie
 • pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru, to

Zapisz się już dziś!

Dzięki programowi studiów 

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami.

agsdi-learn

Wiedza

 • zna międzynarodowe standardy metodyk Project Management, a w szczególności  PMBOK, Prince II, PCM, CCPM,
 • potrafi wskazać korzyści ze stosowania tych metodyk zarządzania projektami,
 • potrafi definiować zakres projektu,
 • potrafi tworzyć harmonogramy projektów,
 • wie jak określać optymalną strukturę zarządzania projektem i tworzyć zespół projektowy,
 • wie, jak tworzyć analizę ryzyka w projekcie,
 • wie, jak zarządzać portfelem projektów w organizacji,
 • zna podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (MS Project 2010),
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania portfelem projektów,
 • zna i świadomie wykorzystuje rolę doradcy (wewnętrznego i zewnętrznego) organizacji
 • zna miejsce analizy otoczenia w procesie zarządzania projektem,
 • zna podstawowe techniki analizy otoczenia, potrafi wskazać ich zalety oraz ograniczenia w zastosowaniu,
 • potrafi zanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych,
 • identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych,
 • potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych,
 • potrafi dokonać analizy i wyboru optymalnych z finansowego punktu widzenia przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • potrafi przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięć,
 • potrafi przeanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia źródło finansowania przedsięwzięcia,
 • zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji  w zespole,
 • zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność,
 • wie co to jest proces grupowy, jakie wynikają z niego potrzeby członków zespołu i  jak na nie odpowiadać, aby zespół działał efektywnie,
 • rozumie, jakie czynniki determinują rozwój rynku wewnętrznego w podziale na regiony i subregiony Unii Europejskiej,
 • posiada wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE,
 • rozumie, jakie czynniki determinują prawidłowy proces przygotowania projektu,
 • umie wyjaśnić zależność pomiędzy okresem programowania a rozwojem rynku wewnętrznego oraz określić skutki interwencjonizmu finansowego,
 • jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy,
 • posiada większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez wykorzystanie omawianych przykładów empirycznych,
 • potrafi skonstruować umowę stanowiącą podstawę do efektywnego i zgodnego z prawem wykonania projektu.
agsdi-notebook-2

Umiejętności

 • umie zdefiniować cele i wymagania w projekcie oraz udoskonalić zawartość SIWZ,
 • umie stworzyć dokumenty SOW, WBS, KZ, HRF, harmonogram i kosztorys,
 • umie przeprowadzić analizę interesariuszy projektu,
 • potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji projektów oraz przeprowadzić analizę ryzyka projektowego,
 • umie dokonać świadomego wyboru sposobu wyceny projektu,
 • umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz,
 • umie definiować, etapować i tworzyć harmonogramy projektów, z założeniem liberalnych i agresywnych czasochłonności realizacji zadań,
 • posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego,
 • potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu projektowego; stosuje konstruktywne zachowania lidera zespołu projektowego gwarantujące skuteczność jego działania,
 • potrafi tworzyć zaawansowane i adekwatne plany projektów,
 • jest świadomy istnienia wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów oraz potrafi posługiwać się narzędziami poszukiwania i diagnozowania wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów,
 • potrafi zarządzać zasobami ograniczającymi w projekcie,
 • posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy,
 • posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania projektami,
 • ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów projektowych,
 • potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej,
 • zespół uczestników staje się bardziej zintegrowaną grupą, otwartą na dyskusję i analizę doświadczeń,
 • otwartość na krytykę,
 • otwartość na dyskutowanie pomysłów indywidualnych i grupowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i in.

Zarządzanie Projektem to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • jest przedsiębiorcą,
 • zarządza w instytucjach publicznych i prywatnych,
 • uczestniczy w projektach w roli kierownika,
 • uczestniczy w projektach w różnych organizacjach,
 • przygotowuje się do prowadzenia prowadzenia projektów,

i:

 • interesuje się zarządzaniem projektami,
 • posiada dyplom wyższej uczelni,
 • chce skutecznie i terminowo prowadzić projekty w swojej organizacji lub własnej firmie,
 • chce pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru.

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie Projektem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Projektami

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o studiach

 • Z mojego punktu widzenia to idealny kierunek dla pracowników działów marketingu i sprzedaży w firmach farmaceutycznych. Rok spędzony na tym kierunku pozwolił mi przede wszystkich zaktualizować i usystematyzować wiedzę z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz skonfrontować ją z codzienną praktyką zawodową w firmie z branży. Mile zaskoczyła mnie kompleksowość kierunku oraz forma prowadzenia zajęć – otwartość wykładowców na dyskusję w grupie oraz wspólne ćwiczenia praktyczne. Z pełnym przekonaniem rekomenduję ten kierunek zarówno osobom pracującym już w branży farmaceutycznej, jak i chcącym związać swoją zawodową przyszłość właśnie z tą branżą. Każdy znajdzie na tym kierunku coś nowego i odpowiedniego dla siebie. Tak, więc ze swojej strony gorąco polecam.

  Jarek Hofman
  Dyrektor ds. Marketingu Handlowego, Grupa Hasco


 • Studia podyplomowe MPF są okazją do poszerzenia horyzontów i zdobycia wiedzy z zakresu różnych dziedzin istotnych dla branży farmaceutycznej.
  Ciekawe debaty w kameralnym gronie z praktykami z różnych instytucji - od regulujących rynek jak MZ i GIF poprzez przedstawicieli firm i środowiska medycznego stają się inspiracją do wprowadzenia zmian w swoich projektach biznesowych. Jednak największą wartością dodaną są oczywiście przyjacielskie relacje z ludźmi z branży, z którymi można wymienić się różnymi doświadczeniami i prowadzić bardzo twórcze dyskusje

  Maria Magdalena Kaczmarek
  Group Brand Manager w Paul Hartmann


 • Marketing Produktów Farmaceutycznych kończyłem w roku 2015. W moim odczuciu studia te są świetnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej w branży farmaceutycznej.
  Bez wahania mogę dodać, że uczestnictwo w programie pozwoliło mi na rozszerzenie perspektywy marketingowej, szersze spojrzenie na rynek farmaceutyczny i przyczyniło się do rozwoju zawodowego.
  Z perspektywy czasu doceniam, że studia dały mi unikalną możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia prowadzących - ekspertów w swojej dziedzinie – zarówno pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, jak i praktyków branży farmaceutycznej.

  Kamil Otrocki


 • Przez ostatni rok miałam niesamowitą przyjemność uczestniczyć w Podyplomowych Studiach Menedżerskich na kierunku „Marketing Produktów Farmaceutycznych”.

  Na rynku jest kilka uczelni, oferujących podobną tematykę studiów, jednak po zapoznaniu się z programem tego kierunku na Uniwersytecie Warszawskim, wiedziałam, że jest to strzał w dziesiątkę! I dlatego też zdecydowałam się właśnie na UW. Potem było już tylko lepiej 😊

  Nie wiem od czego zacząć...Może od Kadry...Wykwalifikowani, pomocni, ciepli ludzie. Praktycy, ale też osoby, potrafiące przekazać swoja wiedzę. Dr Monika Skorek, która była opiekunem naszego roku, ale też dokładała wszelkich starań, aby ten rok był jak najlepszy. Skrzętnie notowała nasze wszelkie uwagi i pochwały, tak, aby z roku na rok ten kierunek ulepszać! Razem z dr Agnieszką Wilczak i mgr Krzysztofem Podstawką udzielali cennych wskazówek przy tworzeniu naszych pierwszych planów marketingowych. O poprawność wypowiedzi, sztukę prezentacji czy negocjacji zadbał dr hab. Mariusz Trojanowski. I oczywiście niezastąpiony dr hab. Józef Haczyński, dzięki któremu nawet farmakologia okazała się być przystępna 😊Oczywiście wielkie podziękowania należą się też całej reszcie kadry, która wykazywała się wielką cierpliwością 😊

  Agata Rogowska

 • Brałem udział w I edycji studiów podyplomowych Marketing Produktów Farmaceutycznych. Doskonałe ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy ogólnej o produktach medycznych i farmaceutycznych - od A do Z. Świetni wykładowcy, ciekawy program oraz dużo praktycznych przykładów, które przydały się w codziennej pracy.

  Marcin Czuż


 • Po dwóch latach dzisiejszą obroną pracy magisterskiej zakończyłem przygodę z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególne podziękowania należą się dla Jozef Haczynski za miłą i konkretną współpracę podczas przygotowywania pracy magisterskiej. Ponadto dziękuję całej Katedrze Marketingu ( Grzegorz Karasiewicz, Katarzyna Dziewanowska, Monika Skorek, Natalia Gmerek, @Agnieszka Wilczak, Mariusz Trojanowski) za świetny poziom wykładów, wspaniałą atmosferę zajęć, bardzo ciekawe, aktualne przykłady z rynku oraz rozbudzenie zainteresowania marketingiem, które mam nadzieję przełoży się na kolejne wyzwania zawodowe i naukowe. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia przy innej okazji. #UW #WZ #marketing #WZUW #zarządzanie #podwojnymagister #finał #wkoncuwolneweekendy

  Piotr Celejewski-Marciniak


 • Serdecznie polecam! Ambasadorka i Absolwentka VIP Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, światowej sławy śpiewaczka operowa, założycielka i Prezeska Fundacji „StartSmart”, jurorka i menedżerka kultury.

  dr Alicja Węgorzewska–Whiskerd


 • Skończyłem menedżerskie studia podyplomowe w zakresie podatków i rachunkowości na wydziale zarządzania UW i jeśli chodzi o opinię to polecam. Bardzo dobre zajęcia jeśli chodzi o podatki i kodeks cywilny i handlowy. Trochę gorzej jeśli chodzi o rachunkowość (zależy z kim ma się zajęcia), ale jak ktoś ma pojęcie o rachunkowości, a gorzej z podatkami to polecam !!!

  Piotr z Warszawy


 • Trafnie dobrany zakres zagadnień, na co dzień przydatnych menedżerom, pomógł mi usystematyzować dotychczasową wiedzę praktyczną. Program zajęć ułożony jest w sposób interesujący i rozwojowy. Dodatkowym plusem jest organizacja i porządek podczas całego toku studiów. Moim zdaniem jest to bardzo dobra inwestycja we własny rozwój.

  Emilia Aksan-Kruczek
  Senior Product Manager


Menu Zarządzanie Projektami