Czesne Zarządzanie Projektem

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Opłaty za studia podyplomowe Zarządzanie Projektem

Koszt studiów w układzie rocznym:

  • 6300 zł (przy płatności za cały rok z góry)
  • 6600 zł (II raty)
  • 6800 zł (VIII rat)

Limit miejsc: 30 osób

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Studia podyplomowe są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie).

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

  1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
  2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Zarządzanie Projektem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Projektami

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Menu Zarządzanie Projektami