Program studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia?

Program studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to 184 godziny zajęć, w ramach których realizowane są różnego rodzaju wykłady, warsztaty, konwersatoria, czy spoktania z praktykami z biznesu.

Szczegóły programu studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Z

Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia

Z

Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia

Z

Etyka w ochronie zdrowia

Z

Innowacje w ochronie zdrowia

Z

Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR

Z

Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych

Z

Panel ekspertów: Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia

Z

Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia

Z

Podstawy współczesnego zarządzania

Z

Polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia

Z

Polityka lekowa państwa

Z

Projektowanie struktur organizacyjnych

Z

Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia

Z

Seminarium dyplomowe (prace projektowe)

Z

Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia

Z

Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce menedżerskiej

Z

Strategie dla jednostek ochrony zdrowia

Z

Strategie rozwoju podmiotów leczniczych

Z

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – organizacja i funkcjonowanie

Z

Umiejętności menedżerskie – skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi

Z

Ustawodawstwo w ochronie zdrowia

Z

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia

Z

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Z

Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia

Z

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania w Ochronie Zdrowia

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia