O Studiach Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zapraszamy na drugą edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia?

Ochrona zdrowia to wielopoziomowe i złożone zagadnienie. Zarządzania różnego rodzaju placówkami zdrowotnymi….

Dlaczego Studia Zarządzanie w Ochronie Zdrowia?

 • Pomogą przygotować się do zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia
 • Umożliwią zdobycie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • Pomogą pozskać wiedzę dotyczącą innowacji w ochronie zdrowia
 • Rozwiną umiejętności przywódcze i zarządzania ludźmi

Dzięki programowi studiów 

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje teorii i metod nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności.

Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej podmiotów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

agsdi-learn

Wiedza

Absolwent tych studiów posiada wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności:

 • formułowania strategii,
 • biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia,
 • opracowania strategii,
 • tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych,
 • uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania,
 • zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia,
 • prawnych aspektów komercjalizacji.
agsdi-doctor

Umiejętności

 • potrafi pełnić rolę przywódcy (leadership) w placówce,
 • posiada umiejętność negocjowania i mediacji,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • umie skutecznie komunikować się,
 • potrafi rozwiązywać konflikty.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • słuchacz rozumie swoją rolę w jednostkach ochrony zdrowia,
 • rozumie konieczność etycznego postępowania w ochronie zdrowia.

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • obecnie lub w przyszłości, będzie pracować jako kadra menedżerska
 • pracuje na stanowisku specjalisty z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracuje w NFZ,
 • pracuje w firmie oferującej ubezpieczenia zdrowotne, lub instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także
 • jest zainteresowana prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia,
 • posiada dyplom wyższej uczelni,

i chce:

 • przygotować się do zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia,
 • pozyskać wiedzę dotyczącą innowacji w ochronie zdrowia,
 • rozwinąć umiejętności przywódcze i zarządzania ludźmi w swojej placówce…to

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania w Ochronie Zdrowia

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o Studiach

Menu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia