Program studiów podyplomowych Sukcesja w Biznesie

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Sukcesja w Biznesie?

Program studiów podyplomowych Sukcesja w Biznesie podzielony został na bloki tematyczne, w ramach których realizowane są różnego rodzaju wykłady, warsztaty, konwersatoria, czy spoktania z praktykami z biznesu.

Bloki tematyczne:

  • Przedsiębiorstwo rodzinne – wprowadzenie
  • Funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Funkcje właściciela w przedsiębiorstwie rodzinnym
  • Zajęcia do wyboru
  • Projekt – Plan sukcesji w biznesie

Łączna liczba godzin zajęć – 198 (2 semestry)

ZALICZENIE: Uczestnictwo w zajęciach – przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach.

Projekt – Plan sukcesji w biznesie

Szczegóły programu studiów Sukcesja w Biznesie?

Przedsiębiorstwo rodzinne – wprowadzenie

Z
Sesja integracyjna
Z
Przedsiębiorczość
Z
Zarządzanie w przedsiębiorstwie rodzinnym
Z
Forma prawa przedsiębiorstwa rodzinnego
Z
Sukcesja w biznesie
Z
Prawo spadkowe
Z
Prawo podatkowe

Funkcje właściciela w przedsiębiorstwie rodzinnym

Z
Przywództwo w przedsiębiorstwie
Z
Negocjacje w biznesie
Z
Konflikty – rodzaje i metody rozwiązywania
Z
Komunikacja w biznesie
Z
Nadzór właścicielski
Z
Zarządzanie portfelem aktywów
Z
Sprzedaż przedsiębiorstwa rodzinnego
Z
Etyka w biznesie
Z
Filantropia

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym

Z
Strategia przedsiębiorstwa
Z
Strategia internacjonalizacji
Z
Strategia sieciowa / relacji (network)
Z
Symulacja strategiczna

Funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym

Z
Zarządzanie operacyjne
Z
Marketing
Z
Finanse
Z
Zarządzanie potencjałem społecznym

Zajęcia do wyboru

Z

Sukces w biznesie (spotkania z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w biznesie)

Z

Sukcesja w biznesie (spotkania z sukcesorami biznesów rodzinnych)

Praca końcowa

Z

Projekt – Plan sukcesji w biznesie

Sukcesja w Biznesie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na rynku program edukacyjny dotyczący Sukcesji w Biznesie

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Sukcesja w Biznesie