Czesne Sukcesja w Biznesie

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Opłaty za studia podyplomowe Sukcesja w Biznesie?

Koszt studiów w układzie rocznym:

  • 11 000 zł (przy płatności za cały rok z góry)
  • 11 400 zł (II raty)
  • 12 000 zł (VIII rat)

Limit miejsc: 30 osób

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Zajęcia rozpoczynają się w październiku br. i będą prowadzane w kampusie „Służew” Uniwersytetu Warszawskiego – w salach Wydziału Zarządzania. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co 2 tygodnie).

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

  1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
  2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Sukcesja w Biznesie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na rynku program edukacyjny dotyczący Sukcesji w Biznesie

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Menu Sukcesja w Biznesie