Program studiów podyplomowych Skarbowość Korporacyjna

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Skarbowość Korporacyjna?

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Skarbnik korporacyjny w strukturze organizacyjnej a zasady ładu korporacyjnego,
 • Organizacja pracy skarbnika korporacyjnego,
 • System raportowania skarbowości korporacyjnej,
 • Zarządzanie ludźmi i informacją w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • Etyka w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający decyzje interesariuszy,
 • Sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w ocenie płynności finansowej,
 • Podatki w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • Wprowadzenie do finansów korporacyjnych,
 • Źródła finansowania działalności i kształtowanie struktury kapitałowej,
 • Zarządzanie ryzykiem w skarbowości korporacyjnej,
 • Rozliczenia w obrocie gospodarczym,
 • Instrumenty finansowe w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • Prognozowanie i modelowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie,
 • Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej,
 • Metody monitorowania i prognozowania w zarządzaniu należnościami,
 • Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców,
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,
 • Prawne zabezpieczenia należności,
 • Windykacja w aspekcie prawnym,
 • Negocjacje i komunikacja społeczna w procesie windykacji.

 

Oprócz podstawowych przedmiotów program studiów zawiera również zajęcia do wyboru:

 • Cyberprzestępczość i oszustwa w bankowości elektronicznej
 • Audyt śledczy a przestępstwa białych kołnierzyków.

Łączna liczba godzin zajęć – 150 (2 semestry)

Zaliczenie:

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach.

Studia kończą się napisaniem grupowego projektu w zakresie wybranych analiz decyzyjnych realizowanych w ramach zadań skarbnika korporacyjnego.

Skarbowość Korporacyjna na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepszy na rynku program edukacyjny dotyczący finansów dla Skarbników

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Skarbowość Korporacyjna