Raport opisujący – jak będzie się zmieniał sektor usług finansowych? Warto zauważyć, że głównym czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz przeobrażające się potrzeby i oczekiwania klientów. Polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

  • Spadek marż 30% 30%
  • Przejęcie przez FinTechy 33% 33%
  • Zastąpienie doradcy 57% 57%

Do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez #fintech-y

Nawet o 30% spadną marże na dystrybucji produktów inwestycyjnych – to efekt nowych regulacji Unii Europejskiej MiFIDI

57% klientów banków jest skłonnych do zastąpienia doradcy rozwiązaniem technologicznym

Rozwój FinTechów

Jak będzie zmieniał się sektor usług finansowych – trzy scenariusze:

agsdix-smt1-filter-1

Przejęcie rynku

Tradycyjne instytucje finansowe stracą 20% udziałów w rynku na rzecz FinTech-ów

agsdix-smt1-filter-2

Ograniczenie działań

Wiele banków znikie z rynku, pozostałe znacznie zmniejszą swoją rolę i staną się instytucjami oferującymi podstawowe usługi finansowe

agsdix-smt1-filter-3

Współpraca

Nastąpi symbioza i współpraca tradycyjnych instytucji finasnsowych i FinTech-ów

Rola płatności gotówkowych i bezgotówkowych w wybranych krajach Europy i w Polsce

Nowe potrzeby klientów kreują rynek

Polacy charakteryzują się bardzo szybkim tempem adaptacji nowych technologii.

Coraz więcej transakcji przebiega bezgotówkowo, a bankowość mobilna dynamicznie zyskuje coraz większą liczbę użytkowników. Rośnie popularność płatności bezstykowych – Polska znajduje się w czołówce państw w tym zakresie.

61% posiadaczy telefonu komórkowego używa bankowej aplikacji mobilnej, co jest najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Już ponad 2 miliony Polaków aktywowało mobilny system BLIK, a Google wprowadził do Polski płatności mobilne Android Pay, co świadczy o wysokim potencjale technologicznym polskich klientów bankowych.

Czego oczekuje pokolenie Y? Szybkiej i wygodnej obsługi, spersonalizowanych usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb opartych na narzędziach mobilnych.

Tsunami regulacyjne – fundamentalne zmiany biznesowe

Wprowadzenie nowej dyrektywy MiFiD2 spowoduje, ze marże na dystrybucji produktów inwestycyjnych spadną nawet o 30%.

MiFID II – dyrektywa o rynkach i instrumentach finansowych wymusi zmianę modelu dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych. Wyższa transparentność, zmiana w modelu wynagrodzenia dystrybutorów, dodatkowe restrykcje dotyczące doradztwa inwestycyjnego mają sprawić, że klient będzie otrzymywał bardziej klarowną ofertę produktów dopasowaną do swoich celów inwestycyjnych i apetytu na ryzyko.

Dodatkowa regulacja, która wpłynie na marżowość biznesu płatności obsługiwanych przez banki to PSD2.

Regulacja PSD2 wprowadza na rynek płatności nową kategorię podmiotów – dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi (TPP – ang. third party provider). Oznacza to, że możliwe będzie wejście na polski rynek zupełnie nowych podmiotów, które mogą spowodować rewolucję w dokonywaniu płatności.

Która część sektora usług finansowych ulegnie największym przemianom na skutek działalności fintechów w przeciągu 5 najbliższych lat?

Jak działa blockchain?

Wpływ blockchain na sektor finansowy

Polski sektor finansowy może wykorzystywać blockchain do usprawnienia i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji przy obrocie papierami wartościowymi oraz do udzielania i obsługi kredytów.

Dzieje się to poprzez eliminację procesów manualnych, wprowadzania zdecentralizowanych technologii płatniczych także międzynarodowych, zwiększeniach ochrony prywatności, ułatwienia obrotu papierami wartościowymi, zapobieganie wyłudzeniom.

Wykorzystanie blockchain może nie tylko przynieść ogromne oszczędności kosztów w obszarze back office, ale także znacząco zwiększyć przejrzystość banków, co korzystnie wpływa na ich postrzeganie przez audytorów i urzędy nadzoru.

„Polska jest jednym ze światowych liderów i swoistym poligonem doświadczalnym pod względem rozwoju i wykorzystania nowych technologii w bankowości. Od rynków Europy Zachodniej odróżnia nas to, że fintech-ami w Polsce są głównie banki. Nie znaczy to oczywiście, że mogą one spać spokojnie. O ile można z całą pewnością stwierdzić, że konsumenci zawsze będą potrzebowali usług finansowych, o tyle nie jest pewne, że będą one świadczone przez tradycyjne banki”.
Łukasz Bystrzyński, partner, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego, PwC

„Sektor finansowy należy do najsilniej regulowanych przepisami. I to właśnie zmiany w otoczeniu regulacyjnym są czynnikiem mocno oddziałującym na banki. Można powiedzieć, że aktualnie mamy do czynienia z rewolucją i relacją zwrotną – z jednej strony rozwój nowych technologii wymusza ciągłe dostosowywanie przepisów prawnych, z drugiej obserwujemy zmiany w przepisach (głównie PSD2 i MiFID2), które stwarzają zupełnie nowe możliwości rozwoju w sektorze finansowym”.

Przemysław Paprotny, partner w zespole ds. usług doradczych dla sektora finansowego, PwC
FinTech na WZ UW to inwestycja w przyszłość

FinTech na WZ UW to inwestycja w przyszłość

W październiku zeszłego roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił pierwszą edycję podyplomowych studiów FinTech. Obecnie trwa rekrutacja na drugą edycję studiów FinTech. Dlaczego warto dołączyć do grona studentów?

O naszych studiach w Rzeczpospolita

O naszych studiach w Rzeczpospolita

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem na rp.pl, dotyczącym naszych nowych studiów podyplomowych. Dowiedzcie się więcej o naszych najbardziej praktycznych studiach FinTech, nie tylko z naszej strony! Trwa nabór do drugiej edycji studiów...