Rekrutacja na Studia Podyplomowe

Poznaj zasdy i proces rekrutacji na studia podyplomwe na Wydziale Zarządzania

Vademecum Kandydata

REKRUTACJA 2021/2022

Studia podyplomowe prowadzone na UW są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Na rok akademicki 2021/2022 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi rekrutację na 15 kierunków studiów podyplomowych. Rejestracja rozpoczyna się w czerwcu br.

Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub bezpośrednio poprzez stronę www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Nad organizacją studiów podyplomowych na UW opiekę sprawuje Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

Rekrutacja krok po kroku

Proces rekrutacji na studia podyplomowe obejmuje 4 etapy.

Przygotowanie kompletu dokumentów i rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej i przygotowania zestawu dokumentów aplikacyjnych – lista wymaganych dokumentów znajduje się dalej (etap 3).

W celu założenia indywidualnego konta w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów UW), należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Na podany adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający aktywowanie konta.

Należy kliknąć na link aktywacyjny, a następnie zalogować się w systemie przy pomocy adresu e-mail i hasła.

Deklaracja wyboru kierunku

Następnie w zakładce Studia bądź Jednostki należy wybrać studia podyplomowe, na które Państwo chcą aplikować. Przy opisie studiów, w momencie, kiedy tura zapisów jest otwarta, wyświetla się zielony guzik Zapisz się.

Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego i innych dokumentów można je wygenerować gotowe do wydruku i wydrukować. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zapisów na studia.

Dostarczenie kompletu dokumentów

Wydrukowane zgłoszenie (podanie o przyjęcie na studia) wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć pod adres wskazany przy opisie poszczególnych kierunków studiów (osobiście lub drogą pocztową). Poniżej lista wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister)
  • podanie o przyjęcie na studia [do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów]
  • życiorys [do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów]
  • 1 kolorowa fotografia o formacie 35 x 45 mm
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów]
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Uwaga!

Samo zalogowanie się w systemie nie wystarczy – konieczne jest fizyczne dostarczenie podpisanych dokumentów.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane od 1 października 2021 r.

Dokumenty będzie można wysłać listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem: Studia Podyplomowe
Kontakt: psm@wz.uw.edu.pl


Uzyskanie potwierdzenia

Po zakończeniu procesu rekrutacji drogą mailową lub telefoniczną przekazana zostanie informacja zwrotna – potwierdzenia uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów. Równocześnie uzyskacie również Państwo status słuchacza i tym samym szerszy dostęp do zasobów platformy internetowej.

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.

2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Wydział Zarządzania w liczbach

agsdix-smt3-verified-user

Lat doświadczenia w kształceniu

Absolwentów

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Studentów i słuchaczy

agsdix-smt1-book

Kierunków i programów studiów

Opinie