O Studiach Ogólnomenedżerskich

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Ogólnomenedżerskie

Zachodzące współcześnie dynamiczne zmiany dotyczą nie tylko biznesu, ale również szeroko rozumianego sektora publicznego. Niezależnie od sektora, sprawne zarządzanie wymaga stałego monitorowania otoczenia społecznego, ekonomicznego i prawnego. 

Dlaczego Studia Ogólnomenedżerskie?

 • Dadzą Ci możlwość poznania nowych wyzwań towarzyszących funcjonowaniu organizacji,
 • Dostarczą narzędzi odpowiednich do realizaji wyzwań,
 • Poznasz praktyków 

W trakcie studiów będą wykorzystywane różne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia, dyskusje grupowe, studia przypadków, a także debaty i praca w grupach.

Dzięki programowi studiów 

agsdi-learn

Wiedza

 • Zna podstawowe zasady zarządzania strategicznego i operacyjnego
 • Wie, jakie są podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu biznesu i administracji
 • Wie, jakie są cechy, wady i zalety różnych struktur organizacyjnych
 • Zna procedury i praktyki analizowania, planowania, organizowania, kontrolowania, koordynowania i rozwijania organizacji
 • Wie, jakie są najważniejsze prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania kierowania organizacjami
 • Zna podstawowe kategorie kosztów w organizacji i umie nimi zarządzać
 • Wie, jak dbać o wizerunek własny i wizerunek organizacji
 • Zna najważniejsze uwarunkowania zatrudnienia wynikające z prawa pracy
 • Zna wybrane zagadnienia prawa administracyjnego publicznego
 • Zna znaczenie i zasady kreowania przywództwa w organizacji.
agsdi-ribbon

Umiejętności

 • Umie zdefiniować strategiczne, taktyczne i operacyjne cele organizacji,
 • Posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł,
 • Potrafi stworzyć plan strategiczny dla firmy i instytucji administracyjnej
 • Umie dokonać wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Umie wprowadzać zmiany organizacyjne i potrafi pokonywać opór wobec zmian,
 • Potrafi znaleźć źródła dysfunkcji w biznesie i administracji i je eliminować,
 • Potrafi podejmować decyzje w warunkach niepewności,
 • Posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celów własnych i celów organizacji,
 • Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji z zakresu zarządzania i administracji,
 • Umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • Zna i jest gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych w zarządzaniu i administracji,
 • Zna bariery i ograniczenia w procesie komunikacji międzyludzkiej i potrafi je pokonywać.

Ogólnomenedżerkie to studia dla

Zatem jeśli jesteś 

 • Menedżerem i pracownikiem z sektora biznesu,
 • Przedsiębiorcą,
 • Kierownikiem i pracownikiem urzędów państwowych, instytucji samorządowych, pracownicy jednostek wychowawczo – oświatowych,
 • Osobą, która jest zainteresowana nowoczesną, uniwersalną wiedzą z zakresu zarządzania.

i chcesz:

 • aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania,
 • chcesz skutecznie kierować organizacjami lub komórkami organizacyjnymi,
 • chcesz efektywnie kierować własnym biznesem.

Zgłoś się na studia już dziś!

Studia Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwsze i najstarsze na rynku studia podyplomowe z zakresu zarządzania

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Ponad 1500 zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Ogólnomenedżerskie