O Studiach Negocjacje w Biznesie

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Negocjacje w Biznesie?

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru negocjacji  biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które są punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe, interaktywne, mające się prowokować uczestników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych.

Jeżeli:

 • Interesujesz się technikami negocjacyjnymi?
 • Chcesz skutecznie prowadzić negocjacje na spotkaniach biznesowych?
 • Chcesz pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru?

Dzięki programowi studiów 

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwiają działania w obrębie instytucji publicznych oraz prywatnych, co pozwala na łączenie dbałości w realizacji własnych interesów ze współzależnością podmiotów instytucjonalnych. Ponadto umiejętne prowadzenie negocjacji, które będzie możliwe dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększa znaczenie wzajemnych zależności, gdyż ludzie posiadają naturalną tendencję do nauki i rozwoju, a tym samym do coraz skuteczniejszego wykorzystania poznawanych narzędzi. Zagadnienia szeroko pojętych negocjacji i komunikacji pozwalają na konstruowanie efektywnych metod pracy absolwentom zatrudnionym we wszelkiego rodzaju instytucjach.

agsdi-learn

Wiedza

 • Zna podstawy teorii konfliktów oraz interdyscyplinarne zagadnienia związane z negocjacjami (teoria gier, ekonomia, prawo),
 • Rozróżnia podejście integratywne i dystrybutywne w negocjacjach,
 • Zna i rozróżnia szkoły negocjacyjne (harwardzka i stanfordzka), zna podstawy negocjacji opartych o zasady (Fishera i Ury’ego),
 • Wie, jak budować porozumienia korzystne dla obu stron,
 • Potrafi samodzielnie przygotować się do negocjacji biznesowych,
 • Rozpoznaje podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne,
 • Wie, czym jest proces negocjacyjny i z jakich składa się elementów,
 • Rozróżnia najważniejsze strategie i taktyki stosowane w negocjacjach biznesowych oraz potrafi je zaaplikować w praktyce.
agsdi-chat

Umiejętności

 • Umie się skutecznie komunikować i wykorzystywać zasady efektywnej komunikacji,
 • Umiejętnie wykorzystuje techniki negocjacyjne,
 • Posiada umiejętność posługiwania się technikami wywierania wpływu i perswazji,
 • Prawidłowo dokonuje ustępstw,
 • rozumie kontekst negocjacji międzynarodowych oraz uwarunkowań kulturowych,
 • Ma świadomość podstawowych ograniczeń w skutecznych negocjacjach międzynarodowych,
 • Wykazuje lepszą sprawność w skutecznym komunikowaniu się (z naciskiem na słuchanie i zadawanie pytań),
 • Posiada umiejętność analizy informacji z wielu dziedzin (ekonomia, finanse, prawo) i wykorzystuje je w negocjacjach,
 • Potrafi przygotować sekwencje alternatywnych propozycji negocjowanych porozumień oraz wykorzystać efekt zakotwiczenia w negocjacjach dystrybutywnych,
 • Zajęcia uczą także myślenia lateralnego.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Umie definiować różne sytuacje konfliktowe i świadomie stosuje odpowiednie do sytuacji style postępowania w konfliktach,
 • Potrafi kontrolować emocje w rozmowach biznesowych i rozumie rolę pozytywnych i negatywnych emocji w negocjacjach,
 • Zna zasady tworzenia koalicji,
 • Rozumie rolę percepcji pozycji negocjacyjnej w negocjacjach biznesowych,
 • Rozpoznaje i kontroluje uprzedzenia poznawcze w negocjacjach,
 • Jest uwrażliwiony na specyfikę negocjacji wielokulturowych,
 • Zna zasady negocjacji wielostronnych, potrafi współdziałać zespołowo, rozumie logikę negocjacji zbiorowych.

Negocjacje w Biznesie to studia dla

Jeśli zatem:

 • interesujesz się technikami negocjacyjnymi,
 • posiadasz dyplom wyższej uczelni,
 • chcesz skutecznie prowadzić negocjacje na spotkaniach biznesowych,
 • chcesz pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru,

i chcesz:

 • poznać różne szkoły negocjacyjne,
 • posiadasz dyplom wyższej uczelni,
 • chcesz skutecznie się komunikować i wykorzystywać zasady efektywnej komunikacji,
 • umiejętnie wykorzystywać techniki negocjacyjne, to

Zgłoś się na studia już dziś!

Negocjacje w Biznesie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia z Negocjacji w Biznesie

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Negocjacje w Biznesie