Program studiów podyplomowych Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży?

Praktyczny program studiów podyplomowych dla Menedżerów sprzedaży obejmuje łącznie 192 godziny zajęć.

Wniesienie czesnego oraz jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie pod kierunkiem Promotora pracy dyplomowej z zakresu problematyki zarządzania działem sprzedaży wybranej organizacji i jej obrona w formie egzaminu ustnego na koniec programu.

Szczegóły programu studiów Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży

Z

Proces zarządzania działem sprzedaży firmy

Z

Menedżer sprzedaży. Zadania, kompetencje i umiejętności

Z

Ocena i budowa przewagi konkurencyjnej

Z

Analiza i ocena możliwości sprzedażowych firmy

Z

System dystrybucji rynkowej

Z

Ocena potencjału rynku i prognozowanie sprzedaży

Z

Strategia i plan sprzedaży

Z

Organizacja wysiłku sprzedażowego. Liczebność działu sprzedaży

Z

Pozyskiwanie sprzedawców

Z

Adaptacja, szkolenie i coaching nowych sprzedawców

Z

Wyznaczanie zadań i kształtowanie terytoriów sprzedażowych

Z

Tworzenie efektywnych zespołów sprzedażowych

Z

Elementy prawa pracy dla menedżera sprzedaży

Z

Elementy prawa cywilnego dla menedżera sprzedaży

Z

Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji marketingowej

Z

Kalkulacje cenowe. Kształtowanie rabatów i upustów cenowych

Z

Etyczne aspekty zarządzania działem sprzedaży

Z

Fundamenty skutecznego motywowania personelu sprzedaży

Z

Wynagradzanie specjalistów ds. sprzedaży

Z

Współpraca menedżera sprzedaży z innymi działami firmy

Z

Wywieranie wpływu oraz sztuka autoprezentacji

Z

Planowanie wydatków sprzedażowych. Budżet działu sprzedaży

Z

Analiza niepowodzeń pracowników sprzedaży

Z

Standardy w sprzedaży osobistej

Z

Wspomaganie sprzedaży z wykorzystaniem internetu

Z

Monitorowanie, kontrola i ocena sprzedaży firmy

Z

Główne przekroje oceny sprzedawców

Z

Stres, wypalenie zawodowe i fluktuacja sprzedawców

Z

Diagnoza organizacji sprzedażowej firmy

Z

Projekt organizacji sprzedażowej zmian i ich wdrożenie

Z

Seminarium

Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Sprzedażą

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży