O Studiach Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży

Uczestnicy zyskają sposobność poznania najnowszych tendencji w zakresie motywowania i wynagradzania sprzedawców oraz sposobów zwiększania ich zadowolenia z pracy i lojalności względem organizacji. Wysoki priorytet został przyznany problematyce utrzymanie wysokich standardów etycznych w działalności sprzedawców i menadżerów sprzedaży.

Dlaczego Studia Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży?

 • poznanie najnowszych światowych trendów w dziedzinie sprzedaży i biurem obsługi klienta,
 • zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania personelem sprzedażowym i wpływać na ich efektywność,
 • zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu motywowania i wynagradzania sprzedawców.

Dzięki programowi studiów 

Absolwent studiów uzyska możliwość zrozumienia roli oraz poznania specyfiki zadań menedżera sprzedaży w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo firmie.

Co potrafi absolwent studiów podyplomowych “Zarządzanie sprzedażą”?

agsdi-learn

Wiedza

 • Zna specyfikę zadań  menedżera sprzedaży w nowoczesnej rynkowo zorientowanej firmie,
 • Zna zasady zarządzania nowoczesnymi organizacjami sprzedażowymi,
 • Opanuje najważniejsze składowe teorii konkurencji pozwalające na samodzielną identyfikację źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji sprzedażowych oraz diagnozę stanu aktualnej i potencjalnej konkurencji,
 • Zna metody i techniki pozwalające na analizę możliwości sprzedażowych organizacji, budowę wygrywających strategii sprzedaży z uwzględnieniem warunków poszczególnych branży i rynków oraz racjonalną organizację procesu sprzedażowego,
 • Posiada kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerskich, w tym opanuje elementy teorii decyzji oraz podstawy prawa pracy oraz prawa cywilnego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań zawodowych,
 • Posiada informacje niezbędne do rozwiązywania specjalnych problemów organizacji sprzedażowych, takich jak zarządzanie organizacją sprzedażową w okresie turbulencji rynkowych, związanych z wypaleniem zawodowym i fluktuacją sprzedawców,
 • Potrafi zidentyfikować oraz rozwiązywać problemy i dylematy etyczne występujące w zespołach sprzedażowych, niepowodzenia sprzedawców i organizacji sprzedażowych.
agsdi-piggy-bank

Umiejętności

 • Sporządzanie wiarygodnych prognoz sprzedaży oraz ocen popytu,
 • Wyznaczanie ambitnych i realistycznych celów sprzedażowych,
 • Budowa spójnych planów sprzedażowych,
 • Konstruowanie zbilansowanych budżetów działów sprzedaży,
 • Inspirowanie oraz motywowania pracowników sprzedaży,
 • Kontrola aktywności pracowników i zespołów sprzedażowych,
 • Ocena aktywności oraz skuteczności pracowników sprzedaży.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Rozumie rolę menedżera sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie
 • Posiada szereg ważnych kompetencji społecznych przydatnych w pracy menedżera zespołu sprzedawców oraz
 • Rozumie konieczność etycznego postępowania w działalności sprzedażowej.

Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • Interesuje się najnowszymi światowymi i europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży czy biurem obsługi klienta,
 • Posiada dyplom wyższej uczelni,
 • Chce skutecznie zarządzać personelem sprzedażowym i wpływać na jego efektywność,
 • Pragnie pozyskać wiedzę w zakresie motywowania i wynagradzania sprzedawców, to

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Sprzedażą

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży