O Studiach Marketing Produktów Farmaceutycznych

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Marketing Produktów Farmaceutycznych

Tak dynamicznie funkcjonująca branża wymaga permanentnego śledzenia nowości i modyfikacji działań. Podczas studiów na kierunku Marketing Produktów Farmaceutycznych pozyskasz najbardziej aktualne wiadomości związane z prowadzeniem biznesu w obszarze rynku farmaceutycznego. Będziesz mieć kontakt z profesjonalnym zespołem praktyków oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów będą wykorzystywane różne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia przy komputerach, dyskusje grupowe, studia przypadków, debaty, spotkania z gośćmi i praca w grupach, plan marketingowy dla wybranego rynku produktowo-geograficznego.

Dzięki programowi studiów 

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności osób odpowiedzialnych za decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.

agsdi-learn

Wiedza

 • Potrafi identyfikować oraz interpretować szansy i możliwości rynkowe na rynku produktów farmaceutycznych;

 • Umie programować działania marketingowe produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem ich specyfiki;

 • Potrafi projektować działania marketingowe na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej;

 • Potrafi zaprojektować kampanię promocyjną tradycyjną i internetową;

 • Umie zastosować różnorodne techniki sprzedażowe;

 • Wie, jak sporządzić budżet marketingowy;

 • Potrafi zaplanować politykę cenową dla firmy;

 • Wie, jakie decyzje należy podjąć w obszarze zarządzania marką;

 • Potrafi zaprojektować działania dystrybucyjne na rynku, na którym funkcjonuje;

 • Umie kierować pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych;

 • Zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność;

 • Zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole;

 • Potrafi prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia);

 • Umie posługiwać się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego;

 • Ponadto absolwent powinien być świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem zawodu menedżera

agsdi-pills

Umiejętności

 • Umie zdefiniować cele i wymagania w planie marketingowym,

 • Umie stworzyć harmonogramy i kosztorysy działań zaplanowanych w planie marketingowym,

 • Potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji planu marketingowego,

 • Umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz,
 • Posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego,

 • Potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu planu marketingowego;

 • Potrafi tworzyć zaawansowane i szczegółowe harmonogramy wykonawcze,
 • Posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy,
 • Posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł,
 • Umie wykorzystać środki elektroniczne do prowadzonych analiz.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów planowania marketingowego,

 • Ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów marketingu,
 • Potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej,

 • Umie pracować zespołowo – zespół uczestników staje się bardziej zintegrowaną grupą, otwartą na dyskusję i analizę doświadczeń,

 • Posiada otwartość na krytykę,

 • Jest otwarty na dyskutowanie pomysłów indywidualnych i grupowych,

 • Umie  radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

 • Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów,

 • Posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i inne.

Marketing Produktów Farmaceutycznych to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • Jest pracownikiem branży farmaceutycznej i chciałbyś awansować, by zarabiać więcej?

 • Chce poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę marketingową?

 • Chce poznać nowych ludzi i nawiązać kontakty w branży?

I chcesz:

 • Skutecznie prowadzić swoją działalność w obszarze producenta, hurtownika, apteki lub placówek medycznych,
 • Pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z rynku farmaceutycznego,

Zgłoś się na studia już dziś!

Marketing Produktów Farmaceutycznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na rynku program dedykowany farmacji

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych Absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o Studiach Marketing Produktów Farmaceutycznych

Menu Marketing Produktów Farmaceutycznych