Program studiów podyplomowych Konsument 3.0

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Konsument 3.0?

Program studiów daleko wykracza poza zakres tematyczny standardu branżowego DIMAQ i dzięki warsztatowemu prowadzeniu zajęć daje możliwość na zetknięcie się z technologią wykorzystywaną w prowadzeniu działań on-line (partnerem tehnologicznym jest AdForm).

Szczegóły programu studiów Konsument 3.0

Z

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Z

Marketing kulturowy

Z

Wykorzystanie kultury w sposób użyteczny dla praktyki marketingowej

Z

Zasady tworzenia charakterystyki konsumentów

Z

Wartości i aspiracje konsumentów

Z

Etyka w biznesie

Z

Prawo konsumenckie

Z

Marketing doświadczeń 

Z

Marketing strategiczny

Z

Zarządzanie marką

Z

Kierunki zmian technik budowy komunikacji marketingowej 

Z

Koncept strategiczny marki 

Z

Sztuka dobrego briefingu

Z

Rynek mediów oraz jego ewolucja

Z

Generalne zasady planowania komunikacji w mediach

Z

Podstawy analizy kategorii i jej otoczenia rynkowego

Z

Poznanie i zarządzenie wiedzą na temat konsumenta

Z

Zasady tworzenia strategii wykorzystywania kanałów komunikacji i technologii do realizacji celów biznesowych

Z

Zasady przygotowania oraz realizacji aktywności na poziomie operacyjnym

Z

Budżetowanie działalności marketingowej

Z

Strategia zbierania, analizowania i wykorzystania danych

Z

DMP – potencjał komunikacji personalizowanej

Z

Zakup mediów w modelu programmatic

Pozostałe Zajęcia

Z

Wprowadzenie do rozwiązań przeznaczonych dla reklamy na telefonach i tabletach

Z

Internet i technologia: zmiany w zwyczajach konsumentów

Z

Rynek produktów i usług komunikacji marketingowej i promocji sprzedaży

Z

Seminarium dyplomowe

Konsument 3.0 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku przekrojowe studia z zakresu komunikacji marketingowej i promocji sprzedaży

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w marketingu internetowym

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Konsument 3.0