Program studiów podyplomowych Innowacyjne Technologie w Biznesie

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Innowacyjne Technologie w Biznesie?

Program studiów podyplomowych podzielony został na dwa bloki tematyczne o profilu menedżerskim oraz informatyczny.

 

Łączna liczba godzin zajęć – 210 (2 semestry)

Szczegóły programu studiów Innowacyjne Technologie w Biznesie

Z

Zarządzanie projektami informatycznymi

Z

Profesjonalne zarządzanie zmianą w zarządzaniu projektami, czynnikiem ludzkim, jakością w zarządzaniu projektami

Z

Innowacje organizacyjne

Z

Kompetencje menedżerskie i talenty menedżerskie

Z

Tworzenie i wspieranie innowacyjnej kultury

Z

Coaching i komunikacja w zarządzaniu projektami

Z

Bariery zastosowania technologii informacyjnych

Z

Rozwijanie firmy i sprzedaży poprzez relacje, polecenia i networking

Z

Interakcja człowiek-komputer

Z

Prawne aspekty technologii informacyjnych

Z

Zarządzanie technologiami informacyjnymi (AdoIT)

Z

Business Intelligence Systems – wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie

Z

Trendy rozwojowe systemów informatycznych – Cloud Computing, Big Data

Z

Trendy rozwojowe zintegrowanych systemów zarządzania (IFS Applications)

Z

Innowacyjne systemy bankowe

Z

Architektura korporacyjna w teorii i praktyce

Z

Wykorzystanie aplikacji mobilnych  w społeczeństwie

Z

Media społecznościowe w biznesie

Z

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów informatycznych

Z

Determinanty sukcesu i porażki wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych

Z

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych

Z

Modelowanie procesów biznesowych (Adonis)

Z

Seminarium dyplomowe.

 Innowacyjne Technologie w Biznesie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia z Innowacyjnych Technologii

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych Absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Innowacyjne Technologie w Biznesie