Wykładowca

Zofia Skrzypczak

Informacje

Dr Zofia Skrzypczak jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, doktorat obroniła na Wydziale Zarządzania UW. Była założycielką i wieloletnim kierownikiem Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zarządzania UW. Od kilkunastu lat jest współorganizatorką corocznych konferencji „Ochrona zdrowia i gospodarka”. Kieruje Podyplomowym Studium „Zarządzania w Ochronie Zdrowia” na WZ UW.
Przedmiotem Jej zainteresowań naukowych jest finansowanie ochrony zdrowia (szczególnie finansowanie prywatne), funkcjonowanie rynku farmaceutycznego (zagadnienie refundacji leków, skala wydatków prywatnych) oraz rynku prywatnych usług medycznych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych z w/w obszarów: m.in. rozdziały w monografiach wydawanych przez WZ UW i Wolters Kluwer, artykuły w „Problemach Zarządzania”, „Handlu Wewnętrznym” oraz czasopismach naukowych SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.