dr, Wykładowca

Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Zakład Psychologii Organizacji

Waldemar Grzywacz

Informacje

Zatrudniony w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie, psycholog, filozof, absolwent historii sztuki.
Ponad 25 lat doświadczeń w pracy wykładowcy akademickiego, badacza i trenera-szkoleniowca, doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w pracy na stanowisku redaktora i dyrektora zarządzającego w prywatnym wydawnictwie.

Kilkanaście artykułów własnych i napisanych wspólnie z innymi autorami, redaktor książek naukowych. Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologiczne uwarunkowania zarządzania, etyka biznesu, kultura organizacyjna.

Prowadzi szkolenia i kursy dla instytucji administracji centralnej i lokalnej oraz dla licznych przedsiębiorstw.