Ekspert i wykładowca

Prezes zarządu RBL VC
(CVC założone przez Alior Bank)

Tomasz Serwan

Informacje

Tomasz Serwan posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i nowych technologii. Obecnie zarządza RBL VC – funduszem Corporate Venture Capital (CVC) założonym przez Alior Bank. W trakcie swojej kariery w renomowanych funduszach VC przeprowadził kilkadziesiąt inwestycji w firmy z różnych branż. Wiele z nich prowadzi obecnie działalność na skalę globalną. Działając jako niezależny specjalista na rynku kapitałowym, Tomasz był doradcą przy transakcjach fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedaży, jak i kupna. Był również odpowiedzialny za tworzenie strategii, rozwój procesów i optymalizacje dla podmiotów o wysokiej dynamice wzrostu. W czasie swojej kariery zajmował miejsce “po obu stronach barykady”, zarówno raportując, jak i sprawując nadzór właścicielski.