Wykładowca

Adiunkt w zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Dr Tomasz Rosiak

Informacje

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW. W swoich badaniach nad usprawnianiem funkcjonowania organizacji opiera się na dorobku teorii z obszaru organizacji uczących się, podejścia systemowego oraz zarządzania zmianą. Równolegle do kariery akademickiej zajmuje się doradztwem biznesowym. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych oraz struktur. Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje zarówno projekty doradcze, wdrożeniowe jak i szkoleniowe dla firm z sektora prywatnego i państwowego.