Wykładowca

Adiunkt w zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Tomasz Rosiak

Informacje

Adiunkt w zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.
Na Wydziale Zarządzania prowadził zajęcia z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Handlu Zagranicznego, Makroekonomii, a także Analizy Otoczenia. Doświadczenie profesjonalne zdobywał w ramach współpracy przy projektach finansowanych z funduszy unijnych prowadząc ich bieżącą obsługę oraz rozliczenia finansowe. Od wielu lat realizuje projekty doradcze z zakresu strategii, modernizacji struktur oraz zarządzania procesami. Autor licznych analiz rynkowych i strategii eksploracji zagranicznych rynków. Do jego głównych obszarów zainteresowań można zaliczyć strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz makroekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej.