dr, Ekspert zewnętrzny

Tomasz Ogrodnik

Informacje

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską na temat papierów dłużnych przedsiębiorstw obronił w 2009 roku w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w tematyce finansowania zewnętrznego podmiotów gospodarczych. Ekspert w dziedzinie zarządzania środkami pieniężnymi i płynnością finansową.
Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi skarbowości, w szczególności zarządzaniem środkami pieniężnymi, płynnością finansową, ryzykiem finansowym, finansowaniem zewnętrznym. Pracę naukową łączy z praktyką w biznesie. Wieloletni praktyk gospodarczy, pracownik działów finansowych branży paliwowej, transportowej, przesyłowej, medialnej, finansowej, horeca. Prowadzi wykłady na uczelniach ekonomicznych z zakresu skarbowości. Współautor książek o skarbniku korporacyjnym oraz autor publikacji z zakresu zarządzania płynnością przedsiębiorstw. Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych.