dr hab., Wykładowca

Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania,
Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu – Kierownik

Tomasz Ochinowski

Informacje