dr, Wykładowca

Praktyk/ekspert zewnętrzny

Tomasz Krawczyk

Informacje

Specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. Autor książek: „Modelowanie ryzyka inwestycyjnego”, „Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym”, „Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych”.
Oferuje następujące usługi eksperckie: symulacje Monte Carlo w obszarze biznes planu, sprawozdań finansowych oraz w ocenie efektywności procesów inwestycyjnych, budowa metodologii zarządzania ryzykiem innowacyjnych firm w oparciu o symulacje Monte Carlo i ekonometryczne modele szeregów czasowych, budowa opcji realnych dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii, funduszy VC, banków inwestycyjnych, budowa modeli prognostycznych dla biznesu i administracji publicznej.