dr, Wykładowca

Stanisław Kownacki

Informacje

Magister filozofii i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Zasłużony wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku uruchomienia studiów PSM ART. od roku 2002 pełnił funkcję kierownika studiów. Obecnie honorowy kierownik i kluczowy wykładowca Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury.
Znakomity szkoleniowiec i trener kadry kierowniczej wielu instytucji w Polsce. Zdaniem naszych Absolwentów uczestnictwo w wykładach i szkoleniach z zakresu zarządzania personelem prowadzonych przez doc. dr Stanisława Kownackiego, należy do wyjątkowych i niezapomnianych przeżyć! Odciskają one piętno na całe życie! Stan Kownacki konsekwentnie promuje „POSTAWĘ KWIAT” przez całe życie! Nauczyciel akademicki, partner naukowy i biznesowy Marii Kujcys-Sołobodowskiej – inicjatorki i autorki projektu studiów PSM ART.

Przebieg pracy zawodowej: 1.10.1970 – 31.03.1974: doktorant w Zakładzie Prakseologii Polskiej Akademii Nauk 1.04.1974 – 7.01.1977: adiunkt w IOIK oraz IOZ i DK 8.01.1977 – 30.09.1977: dyrektor w SKP 1.10.1977 – 30.09.1982: adiunkt w IOZ i DK 1.10.1982 – do dziś: adiunkt, starszy wykładowca.

Najważniejsze publikacje (książki): Sprawne kierowanie (współautor) – IWZZ,1982 Metody Socjopsychologiczne (współautor) – PWE ,1982 Współczesne Teorie Organizacji (współautor) – PWN,1983 Współczesne koncepcje zarządzania (współautor) – PWN,1985 Zarządzanie ,Teoria i praktyka (współautor) – PWN, 1995 i dalsze Nowoczesne systemy personalne w zakładzie pracy – IZiM, 2005 i dalsze Zarządzanie personelem w firmie – IZiM, 2005 i dalsze.

Działalność i zainteresowania: dr Stanisław Kownacki jest zapraszany przez firmy, instytucje i organizacje w całej Polsce. Z powodzeniem szkoli pracowników wszystkich szczebli od prezesów po sekretarki. Posiada niezwykły dar przekazywania wiedzy z zakresu: teorii i metod organizacji, zarządzania personelem, zarządzania konfliktem, zarządzania innowacjami, a także z zakresu filozofii i socjologii! Kocha rodzinę, przyrodę, sztukę i podróże! Jest wyjątkowym CZŁOWIEKIEM!