mgr, Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania

Romana Sokół

Informacje