dr hab., Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania – Kierownik

Robert Wolański

Informacje