doc. dr, Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania

Robert Pietrusiński

Informacje

Prawnik oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie.
Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego