Kierownik studiów SK i wykładowca

Rafał Cieślik

Informacje

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Działalności dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje także z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.
Należy do wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych.

Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

W zakresie działalności wychowawczej angażuje się w prace ze studentami w ramach koła naukowego. Jego podopieczni są laureatami konkursów i turniejów. Jest pomysłodawcą i organizatorem turniej z rachunkowości dla studentów uczelni warszawskich pod hasłem „Zysk, Dochód i Bezpieczeństwo finansowe – jak wykorzystać rachunkowość w podejmowaniu decyzji” Jest także organizatorem kilku konferencji, seminariów, spotkań świata nauki ze światem biznesu.

Do 2016 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Zarządzanie. Teoria i praktyka” a obecnie jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w roku 2016 medalem Komisji Edukacji Narodowej.