Prof. dr hab., Wykładowca

Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania, Zakład Procesów i Struktur Zarządzania – Kierownik

Przemysław Hensel

Informacje

Prof. UW – zajmuje się badaniami administracji publicznej oraz teorią instytucjonalną. Na wydziale Zarządzania UW prowadzi zajęcia dotyczące diagnozy organizacji, reformowania organizacji sektora publicznego oraz zarządzania procesami.
Jest autorem wielu publikacji, m.in. książek „Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy” (2012, wraz z B.Glinką), „Diagnoza organizacji” (2011), „Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego” (2008). Współredaguje kwartalnik naukowy „Problemy Zarządzania”. Był również stypendystą Fulbrighta na uniwersytecie Stanford.