Wykładowca

Kierownik studiów ZA UE

Przemysław Dubel

Informacje

Dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz Wydziału Zarządzania UW, adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW. Specjalista w zakresie budowy aktywnych form zatrudnienia i wsparcia rynku pracy, ekspert ds. oceny rozwoju regionalnego oraz zarządzania i budowy projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Jako zarządzający (od 2004 roku) kierował projektami realizowanymi dla przedsiębiorstw, a także administracji publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju regionalnego i funkcjonowania rynku wspólnotowego.