Wykładowca

Piotr Sokół

Informacje

dr nauk ekonomicznych; docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania; specjalność: prawo finansowe i podatkowe.
Ekspert Senatu RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, doradców inwestycyjnych, maklerów, syndyków; w latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2016 kierownik studiów magisterskich oraz pełnomocnik Dziekana WZ UW ds. praktyk studenckich; członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 województwa mazowieckiego, kierownik i zarządzający wielu projektów finansowanych ze środków UE.