Wykładowca

Trener biznesu zewnętrzny

Piotr Lignar

Informacje

Od 2008 roku wykładowca, Katedra Strategii Zakład Negocjacji, Akademia Leona Koźmińskiego. W latach 1999–2008 -asystent na Katedra Strategii, Zakład Negocjacji, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, w latach 1998–2002 wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz 1996–1999 – wykładowca na WSPiZ im. L. Koźmińskiego i w 1993 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania badawcze to: coaching, komunikacja interpersonalna, przywództwo.
Publikacje w czasopismach naukowych:

LIGNAR P. (2008), Public Relations niejedno ma imię. O skutkach niejasnych definicji i uproszczonych pojęć, PRAKSEOLOGIA, 148, s.59-68
Rozdziały w monografiach:

LIGNAR P. (2012), Etyka w public relations w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wojciech Gasparski, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.165-175
LIGNAR P. (2010), Wszystko na sprzedaż w: Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.265-271
Udział w konferencjach:

Współczesny PR, 2007
Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA), 2007
Członkostwo w organizacjach:

2008.01 Związek Firm Rodzinnych
2004.01 Polskie Stowarzyszenie Public Relations
1998.01 Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Doradztwo i działalność ekspercka: Sokołów S.A., KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering.