Ekspert i wykładowca

Ekspert ds. Technologii Blockchain, Alior Bank

Piotr Adamczyk

Informacje

Ekspert ds. Technologii Blockchain w Alior Banku, programista od najmłodszych lat, entuzjasta blockchain oraz innych nowych technologii. Odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania technologii blockchain w banku. Bierze czynny udział w ocenie technicznej nowych rozwiązań opartych o technologię blockchain, wspiera zespoły pracujące nad implementacją takich rozwiązań w banku oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne pracowników. Zawsze chętnie dzieli się wiedzą, uczestnicząc w konferencjach i innych wydarzeniach branżowych. Członek grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.