dr hab.

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia oraz Kierownik jednostki dydaktycznej,

Katedra Marketingu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Monika Skorek

Informacje

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła w 2004 roku pt.: „Marki dystrybutorów na współczesnym rynku”.

Z Wydziałem Zarządzania związana od 1998 roku. Od tego czasu prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Tematycznie związana marketingiem, z zarządzaniem marką, badaniami marketingowymi, merchandisingiem, zarządzaniem kategorią w handlu. Uczestniczyła w programie edukacyjnym dla nauczycieli biznesu (Colloquium on Participant-Centered Learning) w Harvard Business School w 2007 r.
Była uczestnikiem stypendiów naukowych: stypendium naukowe organizowane przez Univesität Konstanz 2002 rok, stypendium naukowe organizowane przez Polsko-Niemiecką Fundację GFPS w Hamburgu 1995 rok, dzięki czemu w pracy ze studentami swobodnie łączę metody casowe z teorią marketingu, realizuje wspólne projekty badawcze, prowadzi konwersatoria dyskusyjne.

Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Jest uczestniczką grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Poza pracą dydaktyczną aktywnie działa w obszarze biznesowym. Od kilku lat jest kierownikiem studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW Marketing Produktów Farmaceutycznych, a przez 4 lata pełniła funkcję Kierownika Magisterskich Studiów Menadżerskich oraz Magisterskich Studiów Rachunkowości, Finansów i Ubezpieczeń.

Była Pełnomocnikiem Zarządu ds. Operacyjnych w Spółce CF Cefarm SA., a także redaktorem merytorycznym w wydawnictwie Wiedza i Praktyka. Zajmuje się aktywnie doradztwem i szkoleniami w wielu firmach na rynku polskim. W wolnych chwilach lubi przeczytać dobrą książkę, pojeździć na rowerze i wybrać się z rodziną w odległą podróż.