dr hab. prof. ucz., Wykładowca

Adiunkt, Katedra Marketingu

Mariusz Trojanowski

Informacje

Stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył także jednoroczny program prowadzony przez specjalistów brytyjskich i belgijskich w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie i uzyskanie dyplomu pod nazwą Diploma in General Administration.

Uczestniczył w programie edukacyjnym dla nauczycieli biznesu (Colloquium on Participant-Centered Learning) w Harvard Business School, USA; był uczestnikiem stypendium Uniwersytetu RUCA w Antwerpii, w czasie którego współpracował z Direct Marketing Research Center w Gandawie. Sędzia w trzech edycjach Konkursu PNSA (Polish National Sales Award) na najlepszych sprzedawców w kraju. W latach 2005-2009 Dyrektor Strategiczny w agencji Momentum Worldwide (Grupa McCann Erikson Polska).

Zajmuje się problematyką marketingu i wspierania sprzedaży (w tym m.in. komunikacją, sztuką prezentacji i wystąpień publicznych, technikami sprzedaży, marketingiem bezpośrednim, handlem detalicznym i merchandisingiem oraz obsługą klientów), zarówno naukowo jak i praktycznie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z „Zarządzania marketingowego”, „Public Relations”, „Retoryki” na różnych typach studiów. Prowadzi zajęcia „Marketing produktów i usług zdrowotnych” na PSM „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Wydziale Zarządzania UW od pierwszej edycji. Wykładowca podyplomowych studiów w SGH oraz na Wydziale Psychologii UW. Laureat nagrody „Wykładowca roku” na PSM w SGH.

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach fachowych na temat marketingu i sprzedaży. Wybrane publikacje: Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013; Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty, PWE, Warszawa 2010; Postawy jako element zachowań nabywców na rynku, Ekonomia, etyka, organizacja, Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. Romana Głowackiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009; Za mało dobrych i skutecznych strategii obronnych, “Harvard Business Review Polska”, numer 3, marzec 2006; Developing European cases – A Polish perspective, “European Case Clearing House, ECCHO, Issue No 32, Spring 2004; W kierunku budowania więzi z klientami – nowe wyzwanie dla marketingu, rozdział w pracy zbiorowej, „Marketing przełomu wieków. Paradygmaty i zastosowania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Autor i współautor różnych projektów marketingowo-sprzedażowych. Praktykę konsultacyjną z zakresu marketingu rozpoczął w 1992 roku w międzynarodowym zespole International Team for Company Assistance w Warszawie. Przygotowuje pracowników różnych szczebli do prowadzenia wystąpień publicznych – prezesów, dyrektorów, specjalistów pracujących w różnych obszarach branżowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu ludzi biznesu w osiąganiu przez nich swoich celów. Wybranymi klientami były takie podmioty, jak Aviva, Canon, Goodyear Dunlop, Hewlet Packard, Media Planning Group, PLL LOT, Raiffaisen Bank, Santander Bank, Scania, Uniqa, Volkswagen Bank, Wilo i inni.