Marek Chlebicki

Dyrektor Strategii IT w Grupie Raiffeisen Bank International

Marek Chlebicki

Informacje

Marek w Grupie RBI (Centrala w Wiedniu i 13 banków uniwersalnych w regionie CEE) odpowiada za strategie rozwoju IT, transformacje technologiczna Grupy oraz nowe rozwiązania technologiczne Grupy. Realizuje program transformacji ‘A’modernizując IT i przygotowujac pole dla innowacji, rozwoju nowych technologii i wsplpracy z FinTech. Wspiera od strony IT transformacje ‘B’ – budowe nowych biznesow Grupy RBI w oparciu o nowe platformy technologiczne.

Marek posiada wieloletnie doswiadczenie w sektorze finansowym, za rowno w bankowosci jak i consultingu, w tym bogate doswiadczenie miedynarodowe (pracowal jako Dyrektor doradztwa biznesowego dla sektora finansowego w PwC w Polsce, byl Dyrektorem Strategii Pionu Operacji Grupy Sberbank Europe). Specjalizuje sie podejsciu od strategii do implementacji, kompleksowych transformacjach technologicznych, doskonalosci operacyjnej i podnoszeniu wydajnosci organizacji. Od wielu lat pracuje z technologia (strategie, modele biznesowo-technologiczne, wybor rozwiazan technologicznych, budowa rozwiazan) w Polsce i regionie CEE. Jest pasjonatem innowacji, nowych technologii i rozwiazan biznesowych opartych o analityke danych.