dr hab., Ekspert i wykładowca

Adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Prawa Unii Europejskiej

Marcin Olszak

Informacje

Od blisko 20 lat jest związany zawodowo z rynkiem finansowym. Łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z pracą w instytucjach rynku finansowego, w tym w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, bank komercyjny, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny), także na stanowiskach kierowniczych (m.in. naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych, Country Head of Compliance, dyrektor zarządzający pionem prawno-legislacyjnym, dyrektor Departamentów Prawnego).

Uczestniczył i uczestniczy zarówno w procesie stosowania, jaki i tworzenia regulacji o kluczowym znaczeniu dla rynku finansowego. Jest autorem lub współautor ponad 80 publikacji pozostających w dwóch obszarach tematycznych: prawa rynku finansowego oraz europejskiego prawa walutowego.