Wykładowca

Praktyk/ekspert zewnętrzny

Marcin Darecki

Informacje

Absolwent Wydziału Zarządzana UW, aktywy projekt manager, przedsiębiorca i doktorant. Jego zainteresowania badawcze, jak i zawodowe związane są z zarządzaniem projektami, procesami, wiedzą, innowacjami, ogólnie rozumianym business development oraz optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw.