dr hab., Wykładowca

Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych

Małgorzata Olszak

Informacje

Specjalizuje się w dyscyplinie finanse. Redaguje czasopismo naukowe “Journal of Banking and Financial Economics” oraz “Faculty of Management Working Paper Series”. Jest kierownikiem studiów na kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia.

Prowadzi badania naukowe z zakresu konsekwencji ekonomicznych i finansowych błędów zarządzania ryzykiem bankowym. Kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Publikuje wyniki prac badawczych w renomowanych czasopismach naukowych wydawanych przez Elsevier, Springer oraz Taylor and Francis (m.in. w “International Journal of Financial Institutions, Markets and Money”, “Journal of Financial Services Research” oraz “European Journal of Finance”).