Wykładowca

Adiunkt, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Magdalena Marczewska

Informacje

Adiunkt, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Teorii i Metod Organizacji