Ekspert i wykładowca

Starszy Menedżer PwC Tax

Maciej M. Małek

Informacje

Maciej jest absolwentem prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych sektora finansowego, w szczególności w międzynarodowym prawie podatkowym. Od 2010 r. bierze udział w świadczeniu usług doradczych dla banków, domów maklerskich, spółek leasingowych, funduszy inwestycyjnych i in. Ma doświadczenie w realizacji projektów due diligence, wdrażaniu nowych usług, restrukturyzacjach, przeglądach podatkowych i bieżącym doradztwie. Maciej wspierał podmioty spoza branży usług finansowych w dokonywaniu rozliczeń podatkowych związanych z działalnością jako treasury center, operacjami dotyczącymi instrumentów pochodnych oraz świadczeniem usług finansowych na rzecz członków grupy kapitałowej.

Maciej jest ekspertem w zakresie FATCA i CRS oraz współautorem komentarza do polskiej regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, CH Beck 2017). Brał udział w procesach wdrożenia procedur podatkowych, w tym procedur raportowania podatkowego, w ponad 30 instytucjach finansowych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.