mgr inż., Wykładowca

Lucyna Krupa-Szado

Informacje

Prezes Zarządu Centrum Kreacji i Kompetencji „ŚWIATOWID” Sp. z o.o. w Tarnowie. Ekspert do spraw polityki regionalnej i obrotu funduszami UE
Magister inżynier Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (1991). Ukończyła: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Instytucie Nauk Społecznych /AGH Kraków/ (1992), Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW (2005), Seminarium doktoranckie w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych w Polskim Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie (2013).
Międzynarodowe szkolenia i egzamin PRINCE 2 Practitioner Certificate in Project Management (2017).
Organizatorka ogólnopolskich konferencji i szkoleń z zakresu: pozyskiwania środków finansowych, dotacji i grantów z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z rynkiem pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu, zarządzania kulturą i oświatą, metodyki przygotowywania wniosków aplikacyjnych i in. Autorka ekspertyz, raportów, biznesplanów, strategii działania, studiów wykonalności m. in. dla: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej „Art Station” w Poznaniu.

Nagrody: Statuetka „Super-uskrzydlony” Tarnowskiej Fundacji Kultury (2012), Medal Chopina za wkład w rozwój Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury PSM ART. UW (2017).

Autorka wierszy, członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich / Oddział w Tarnowie.