Wykładowca

trener-konsultant, współwłaściciel Expertsteam

Leszek Olszanowski

Informacje

Magister Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założyciel i współwłaściciel firmy Experts Team.
Posiada 16-to letnie doświadczenie na stanowisku trenera i konsultanta. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupowych oraz rocznego Studium Treningu Interpersonalnego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej, a także w pracy z trudnymi relacjami interpersonalnymi w zespole. Prowadzi szkolenia z zakresu budowania, integrowania i kierowania zespołem, a także pracy ze stresem. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc warsztaty z zarządzania zespołami projektowymi. Od 6 lat z powodzeniem organizuje i realizuje rodzinny projekt integracyjny Free2Be – www.free2be.pl