dr hab., Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia

Krzysztof Walczak

Informacje

Dr hab. nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce systemów wynagrodzeń, rekrutacji, indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz restrukturyzacji zatrudnienia.
Wspólnik i konsultant w firmie Orłowski Patulski Walczak zajmującej się doradztwem i szkoleniami z zakresu prawa pracy. Oprócz wykładów na uczelniach wyższych prowadzi szkolenia dla sędziów oraz dla inspektorów pracy. Członek Rady Programowej PSZK. W przeszłości pracownik MPiPS zajmujący się dostosowaniem polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Reprezentował Polskę w pracach komitetów Rady Europy oraz MOP. Odbył praktykę w Komisji Europejskiej. Pracował też w międzynarodowej kancelarii TGC oraz w firmie doradczej Hay Group jako management consultant.