Wykładowca

Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Krzysztof Klincewicz

Informacje

Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji Zarządza regionalnym biurem EIT Food na kraje nordyckie i Europę Środkowo-Wschodnią.
EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, założonej dla stymulowania innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w branży zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz na Tokyo Institute of Technology w Japonii.

Członek Komitetu Wykonawczego ds. Technologii ONZ (2011-15) i konsultant Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.