Wykładowca

dr hab. Katedra Marketingu

Krzysztof Cybulski

Informacje

Jest od 1978 roku zatrudniony w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na stanowisku adiunkta zdobył bogate doświadczenie dydaktyczne.
Od połowy lat 90 – tych Dr Cybulski prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową na rzecz polskich oraz zagranicznych firm działających na rynku polskim z zakresu zarządzania oraz projektowania systemów sprzedaży i dystrybucji w tym unikalne zajęcia realizowane dla kadry kierowniczej działów sprzedaży prowadzone w formie tzw. warsztatów menedżerskich. Jest on również autorem książek oraz szeregu artykułów z zarządzania personelem sprzedaży oraz prac doradczych z tego zakresu.

Krąg pozanaukowych zainteresowań doktora Cybulskiego obejmuje historię współczesną oraz biblistykę.