Wykładowca

Józef Haczyński

Informacje

Doktor habilitowany nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyrektor Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne z pracy w branży farmaceutycznej, która łączy z wiedzą medyczną i oraz wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu.

Autor i współautor 65 publikacji naukowych z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia.